Zalesňování

(dotace na zalesňování z fondů EU)

O programu

Program slouží pro podporu těchto činností:

  • první zalesnění zemědělské půdy
  • zlepšování druhové skladby lesních porostů

Pro zalesňování po kalamitách využijte programu „Kalamita a prevence“. Finanční prostředky na obnovu lesa, zejména podporu melioračních a zpevňujících dřevin lze čerpat ze státních příspěvků.


První zalesnění zemědělské půdy

Finanční podpora je poskytována na první založení lesního porostu na zemědělské půdě, následnou péči o založený porost po dobu 5 let a na náhradu za ukončení zemědělské činnosti na zalesněním zemědělském pozemku po dobu 15 let.

Pro koho je podpora určena

  • vlastník nebo nájemce pozemku (a jejich sdružení), který se bude zalesňovat

Podmínky

  • minimální výměra pozemku je 0,5 ha (pokud nenavazuje na PUPFL)
  • pozemek musí být zalesněn podle zalesňovacího projektu
  • pozemek musí být zařazen do LPIS
  • výměra pozemku musí být dodržena po dobu 15 let

Zlepšování druhové skladby lesních porostů

Finanční podpora se poskytuje na posílení zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin, a to jako kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů. Podpora se poskytuje každoročně po dobu 20 let.

Pro koho je podpora určena

  • fyzické i právnické osoby včetně obcí a školních statků (nebo jejich sdružení) hospodařící v lesích soukromých osob

Podmínky

  • ve vybrané porostní skupině (etáži) musí docházet ke zvyšování podílu MZD
  • věk porostní skupiny (etáže), ve které se bude druhová skladba zlepšovat, musí být 6 - 30 let

Máte o program zájem?

Využijte prosím náš kontaktní formulář.