DOTACE DO LESŮ A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Vlastníci lesů a subjekty hospodařící v lesích mají v současné době mimořádnou příležitost v podobě možnosti využít čerpání finančních podpor z národních i evropských dotačních zdrojů. Jedním z cílů strukturálních fondů Evropské unie je minimalizace rozdílů mezi sociální, ekonomickou a životní úrovní jednotlivých regionů. Objem finančních prostředků alokovaný prostřednictvím těchto fondů na období 2007 - 2013 není opakovatelný a my věříme, že pomůže rozvinout společenský i přírodní potenciál našeho státu.

Dovolte nám nabídnout naše služby v oblasti "lesního dotačního poradenství". Pomůžeme Vám např. se získáním dotace na lesnickou techniku, opravu lesní cesty, s dotací na úpravu obecní zeleně, vybudování nového mokřadu a mnoho dalších.