Parkové úpravy

O programu

Program představuje možnost získat dotaci na tyto činnosti:

  • parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně v zastavěném území obce
  • nákup techniky na údržbu zeleně (do 20 % celkových výdajů)

Výše dotace

  • až 90 % z celkových výdajů

Pro koho je program určen

  • obce do 500 obyvatel, příp. svazky obcí (i nad 500 obyvatel), ale projekt může být realizován pouze v obcích do 500 obyvatel

Obecné podmínky

  • minimální výdaje jsou 50 000 Kč na projekt
  • maximální výdaje jsou 5 mil. Kč na projekt (je-li žadatelem svazek obcí je limit možno násobit počtem obcí, jichž se projekt přímo týká až do maximální částky 20 mil. Kč)
  • žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s projektem

Doplňující informace

Způsobilým výdajem může být také nákup pozemku (do 10 % celkových výdajů).

Máte o program zájem?

Využijte prosím náš kontaktní formulář.