Ostatní funkce lesa

dotace na tzv. ostatní ("mimoprodukční" funkce lesa)

O programu

Dotační titul, který představuje jedinečnou možnost, jak získat podporu na financování tzv. ostatních (mimoprodukčních) funkcí lesa:

  • opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek, zřizování herních a naučných prvků, popis informací o místně významných přírodních prvcích, apod.)
  • opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, apod.)
  • opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (výstavba objektů pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně, apod.)
  • opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků apod.)
  • ostatní opatření přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů (studánky aj.)

Příklady projektů

Např. vybudování nové cyklostezky, výstavba (rekonstrukce) lesních studánek atd.

Výše dotace

  • až 100 % z celkových výdajů

Pro koho je program určen

  • vlastník/nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa (nebo sdružení s právní subjektivitou)

Podmínky

  • minimální výdaje jsou 10 000 Kč na projekt
  • maximální výdaje jsou 4 mil. Kč na projekt
  • maximální výše podpory z tohoto programu je na jednoho příjemce 50 mil. Kč za období 2007 - 2013

Doplňující informace

Způsobilým výdajem může být také nákup nezastavěného pozemku.

Máte o program zájem?

Využijte prosím náš kontaktní formulář.