NAŠE DOTAČNÍ SLUŽBY - DOTACE V LESNICTVÍ

Co Vám nabídneme?

Především komplexní dotační poradenství pro lesy, lesnictví, lesní hospodářství... Zpracujeme také související projekty na úpravu obecní zeleně, projekty pro krajinu, životní prostředí apod. Prohlédněte si nabídku  připravených dotačních programů.

Zajistíme pro Vás:

  • výběr vhodného dotačního titulu
  • optimalizaci záměru s ohledem na pravidla poskytování dotací
  • kompletní zpracování žádosti o dotaci včetně všech příloh
  • zpracování projektové dokumentace
  • realizaci výběrového řízení
  • stálou péči po celou dobu realizace projektu
  • případové studie, studie proveditelnosti, marketingové studie
  • odbornou pomoc při řešení Vašeho záměru po lesnické stránce
  • zprostředkovatelskou a poradenskou činnost v lesnictví, ochraně přírody a životním prostředí

Kolik Vás budou naše služby stát?

Úvodní konzultace a analýzu Vašich dotačních možností poskytujeme zdarma. V případě, že se rozhodnete pro naše služby v oblasti zprostředkování dotací, sestavujeme cenu obvykle z menší, tzv. základní ceny (již od 3000 Kč), která je splatná teprve po úspěšném podání Vaší žádosti o dotaci, a dále z doplatku ceny, který účtujeme pouze pokud bude Vaše žádost schválena. Výše doplatku ceny se odvíjí od náročnosti projektu a objemu dotace. Ve většině případů je možné cenu za naše služby zahrnout do dotace taktéž. Tento systém šetří Váš čas, starosti i peníze a nás motivuje k tomu, abychom Vašim projektům věnovali důslednou péči a maximalizovali Vaši šanci na úspěch.

A naše strategie?

Jsme přesvědčeni, že vhodně využitá dotace může být klíčovým impulsem pro Vás a současně i přínosem pro rozvoj našeho státu. Při řešení projektů vycházíme z našich zkušeností, které pramení nejen z oblasti dotací, ale také z praxe v oborech lesnictví, ochrany přírody a životního prostředí.