Lesní školka

(dotace pro lesní školkaře)

O programu

Program je určen především pro podporu:

 • výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit pro školkařské výpěstky
 • výstavby a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, pařenišť, závlahových zařízení apod.
 • pořízení nezbytných technologií na provoz
 • technologie na zpracování a využití odpadní nebo cíleně pěstované biomasy pro vlastní potřebu podniku

Příklady projektů

Např. vybudování (rekonstrukce) fóliovníku, pořízení technologie na čištění osiva aj.

Výše dotace

 • 25 až  60 % z celkových výdajů

Pro koho je program určen

 • zemědělský podnikatel - fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem o zemědělství (č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) - sem spadá i výroba osiv, sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin
 • podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci, předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě

Podmínky

 • žadatel musí podnikat minimálně 3 roky (nevztahuje se na mladé začínající zemědělce)
 • žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž výdaje přesahují 2 mil. Kč (nevztahuje se na mladé začínající zemědělce)
 • žadatel má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu
 • částka způsobilých výdajů na jeden projekt činí od 100 tis. Kč do 30 mil. Kč
 • max. výše dotace na jednoho příjemce činí 90 mil. Kč za období 2007 - 2013

Doplňující informace

Způsobilým výdajem může být také nákup stavby/budovy.
Výhodu mají žadatelé v znevýhodněných oblastech (horské oblasti, oblasti s jinými znevýhodněními a oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě) a mladí zemědělci.

Máte o program zájem?

Využijte prosím náš kontaktní formulář.