Les, krajina a ostatní

Nenašli jste mezi dotačními programy, co jste hledali?

Máte vlastní, specifický záměr nebo zatím pouze představu?

Chcete se nás na něco zeptat?

Připravené dotační programy zahrnují obvyklé dotační tituly využitelné v lesním hospodářství a pro dotace do lesů u nás, ale samozřejmě nevyčerpávají všechny možnosti. Příkladem může být např. využití dotačního titulu Program péče o krajinu, který vyhlašuje a každoročně aktualizuje Ministerstvo životního prostředí ČR. Jedná se o program, ze kterého mohou být mj. hrazeny další, „mimoprodukční funkce“ lesa jako kompenzace újmy za snížení hospodářského využití (např. dotace na podporu přirozené druhové skladby dřevin v evropsky významných lokalitách - od obnovy až po výchovu nebo např. zajištění péče o zvláště chráněná území atd.).

Pokud tedy máte svá  přání, kontaktujte nás prostřednictvím našeho formuláře a my se Vám pokusíme  vyhovět...

Kontaktní formulář