Dotace na lesnickou techniku

„od motorové pily, přes traktor až po odvozní soupravu“

O programu: Lesnická technika

Z programu lze čerpat dotace na lesní techniku - nákup nových strojů a zařízení využitelných v lesním hospodářství na:

 • pěstební, těžební a běžnou hospodářskou činnost
 • budování a údržbu lesních cest, stezek, meliorací, hrazení bystřin, vodních nádrží aj.
 • prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi
 • výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů

Příklady projektů

Typickými dotačními projekty realizovanými z programu lesnická technika jsou např. dotace na nákup motorové pily nebo křovinořezu; dotace na traktor; dotace na vyvážecí soupravu, odvozní soupravu; na nákup štěpkovačů, mulčovačů, fréz, pluhů, štípačky na dřevo; dotace na pořízení lesní lanovky, lesnických navijáků, zalesňovacích  nebo školkovacích strojů, podřezávačů a vyorávačů sazenic; na nákup čelních nakladačů, návěsů, přívěsů, vleků a dalších strojů a zařízení (v jednom projektu lze nakombinovat nákup více strojů a zařízení)

Výše dotace

 • dotace na nákup techniky může být až 50 % z celkových výdajů

Pro koho je program určen

 • fyzické i právnické osoby, obce nebo jejich svazky, sdružení s právní subjektivitou

Podmínky

 • minimální výdaje jsou 10 000 Kč na projekt
 • žadatel o dotaci musí být vlastníkem (nájemcem) minimálně 3 ha lesních pozemků
 • žadatel předkládající projekt týkající se dotace na nákup odvozní soupravy musí být vlastníkem (nájemcem) minimálně 500 ha lesních pozemků
 • na lesní pozemky musí být zpracovány lesní hospodářské osnovy/lesní hospodářský plán
 • podpora je poskytována v režimu "de mimimis" (tzn., že max. výše podpory pro jeden subjekt  činí 200 000 EUR za období tří let), v souladu s Českým přechodným rámcem (ze dne 7.5.2009) lze však nyní poskytnout podporu až 500 000 EUR pro jeden subjekt, a to za období od 1.1.2008 do 31.12.2010

Doplňující informace

Dotační projekty budou předkládány v rámci Programu rozvoje venkova, opatření Investice do lesů. Možnosti tohoto programu jsou do jisté míry limitovány velikostí obhospodařovaných (lesních) pozemků žadatele. Zeptejte se na bližší informace.

Máte o program zájem?

Máte-li zájem využít dotací na lesní techniku, vyplňte prosím náš kontaktní formulář.