Lesní provozovna

(dotace na výstavbu, modernizace, nové technologie ad.) 

O programu

Program je určen především pro podporu:

  • výstavby a modernizace menších provozoven na zpracování lesnických produktů
  • pořízení a modernizace technologií na zpracování a využití zůstatkové biomasy

Příklady projektů

Např. vybudování nové haly, inovace zpracovny biomasy, pořízení pilařské technologie, nákup čelního nakladače na pilu, vybudování sušárny řeziva, nákup vybavení včetně software a licencí, modernizace dopravního systému uvnitř podniku, nákup manipulátorů, nákup vysokozdvožných vozíků a jiné techniky, apod.

Výše dotace

  • až 50 % z celkových výdajů

Pro koho je program určen

  • fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které  splňují definici mikropodniku, tzn. že zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční obrat je nižší než 2 mil. EUR

Podmínky

  • minimální výdaje jsou 10 000 Kč na projekt
  • způsobilým výdajem nesmí být dělící pila na deskové řezivo (dýhy) a CNC stroje (podporují se technologie na výrobu řeziva, základní opracování, ale nikoliv technologie pro výrobu nábytku - tzn. že např. pásová pila, u níž lze nastavovat tloušťku pořezu, pořídit z tohoto programu lze)
  • žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu
  • podpora je poskytována v režimu "de mimimis" (tzn., že max. výše podpory pro jeden subjekt  činí 200 000 EUR za období tří let), v souladu s Českým přechodným rámcem (ze dne 7.5.2009) lze však nyní poskytnout podporu až 500 000 EUR pro jeden subjekt, a to za období od 1.1.2008 do 31.12.2010

Doplňující informace

Způsobilým výdajem může být také nákup nemovitosti/pozemku.

Máte o program zájem?

Využijte prosím náš kontaktní formulář.