BIOMASA (dotace na kotelny, výtopny na biomasu a na biopaliva)

!!! POZOR, NYNÍ NOVĚ NAJDETE VÍCE INFORMACÍ O DOTACÍCH NA BIOMASU TAKÉ NA NAŠEM NOVÉM WEBU - DOTAČNÍ SLUŽBY.cz !!!

O programu

Program představuje možnost získat dotaci na tyto činnosti:

  • výstavba a modernizace kotelny/výtopny na biomasu (včetně kombinované výroby tepla a elektřiny)
  • přestavba libovolného objektu na kotelnu/výtopnu na biomasu (včetně kombinované výroby tepla a elektřiny)
  • výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
  • přestavba libovolného objektu na zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Určité možnosti v dotacích na biomasu nabízí také program "Lesní provozovna".

Příklady projektů

Např. výstavba peletizační linky, vybudování nové haly, modernizace výrobny dřevěných briket apod.

Výše dotace

  • až 60 % z celkových výdajů

Pro koho je program určen

  • fyzické i právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě a které splňují definici mikropodniku (tzn. zaměstnávají max. 10 zaměstnanců a roční obrat nepřevýší 2 mil. EUR)

Obecné podmínky

  • minimální výdaje jsou 50 000 Kč na projekt
  • převažující podnikatelská činnost musí spadat do oblasti zemědělské výroby
  • žadatel musí zůstat mikropodnikem po celou dobu realizace projektu
  • žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s projektem

Doplňující informace

Způsobilým výdajem může být také nákup pozemku (do 10 % celkových výdajů).

Máte o program zájem?

Využijte prosím náš kontaktní formulář.